PRIVATLIVSPOLITIK FOR BRYGGENS STILLADSER A/S

 

Din databeskyttelse er meget vigtig for os, og vi tager alle forholdsregler for at sikre, at dine oplysninger er sikre.

1.0 Brug af personoplysninger

Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil.


2.0 Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikker og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

Personoplysninger gemmes så længe der er en relation og et formål med at gemme data. Er dette formål ikke længere opfyldt, vil persondata gennemgås og slettes efter maximum 6 måneder. I det omfang der behandles personlysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er forkerte eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandlinger. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.

3.0. Hvorfor behandler vi personoplysninger?

Vi behandler personoplysninger om jobsøgere, ansatte, kontaktpersoner eller brugere, som er tilknyttet Bryggens Stilladser A/S. Vi behandler desuden personoplysninger om personer, som udgør potentielle kunder, og som henvender sig til os via Bryggens Stilladsers hjemmeside eller via andre kanaler.

For generelt at styre vores kunderelationer og for at opfylde vores kundeforpligtelser, har Bryggens Stilladser A/S brug for oplysninger om dig i din rolle som kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste/ydelse. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 • at udføre salgs- og kontraktprocessen til kunder
 • at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester/ydelser til kunder
 • at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller kunder
 • at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester/ydelser
 • at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning

Det juridiske grundlag for at behandle personoplysninger i henhold til de ovenfor angive formål, er primært baseret på, at Bryggens Stilladser A/S ud fra et forretningsperspektiv har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger på en måde, som efter vores overbevisning ikke er i konflikt med dine rettigheder vedrørende persondatabeskyttelse og selvbestemmelse.


4.0 Hvilke personoplysninger behandler vi?

Typen af personoplysninger Bryggens Stilladser A/S behandler om dig, kan være:

 • Grundlæggende kontaktoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail
 • Beskæftigelsesoplysninger såsom arbejdsgiver, titel, position, herunder præferencer og interesser i en faglig sammenhæng
 • Kommentarer eller spørgsmål vedrørende Bryggens Stilladser A/S eller vores produkter og tjenester/ydelser
 • Fotos eller video optaget på vores lokaliteter
 • Indhold, du har uploadet, såsom fotos og video
 • Unikke brugeroplysninger såsom login-id, brugernavn, adgangskode og sikkerhedsspørgsmål
 • Finansielle oplysninger såsom kreditkortoplysninger
 • Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre oplysninger, herunder IP-adresse
 • E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Bryggens Stilladser A/S du åbner hvornår og hvordan
 • Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk som eksempelvis LinkedIn osv.

Som dataansvarlig behandler Bryggens Stilladser A/S ikke følsomme personoplysninger om dig


5.0 Videregivelse af oplysninger i andre omstændigheder

Vi vil videregive de oplysninger, du giver os, i tilfælde hvor det er påkrævet af loven. Vi vil også videregive oplysninger, hvis vi finder det nødvendigt i håndhævelsen af vores handelsbetingelser, hvilket kan indebære udveksling af information med andre virksomheder eller organisationer med henblik på at afsløre og beskytte mod svindel.


6.0 Tredjeparter

Bryggens Stilladser A/S’ privatlivspolitik gælder ikke for den information, som du afgiver til tredjepart på andre hjemmesider, der linker til os eller linkes til fra vores hjemmeside. De oplysninger du opgiver til tredjepart via et link, er underlagt den pågældende tredjeparts privatpolitik.